Vstupní školení 140 hodin  

Autobaro s.r.o.
Mariánská 475
40747 Varnsdorf


Tel:+420 412 371 848
Mobil:  +420 775 650 612

autobaro@autobaro.com

Web kompatibilní:
Google Chrome  Firefox Opera Safari


©2012 Web bez starostí


    ·         dle § 48 odst. 4, 5 zákona č.247/2000 Sb., novelizován zákonem č.133/2011Sb., s účinností k 1. srpnu 2011

       ·         řidiči, kteří získají řidičská oprávnění D, DE, D1, D1E po 10.9.2008 a skupiny C, CE, C1, C1E po 10.9.2009 

            získají nové profesní průkaz pouze po absolvování vstupního školení a zkoušky.

       ·         vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouško z profesní způsobilosti řidičů

 

                                                 Učební osnova

Výuka - 140 vyučovacích hodin:

       ·         výuka teorie pokročilého racionálního řízení a zásady bezpečné a defenzivní jízdy 

       ·         výuka uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě 

       ·         výuka bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla 

       ·         výuka poskytování služeb a logistiky 

       ·         výuka hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu 

       ·         výuka sociálně-právního prostředí v silniční dopravě 

       ·         výuka zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích 

       ·         výuka prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích 

 

Výcvik - 10 vyučovacích hodin:

       ·         procvičování základních dovedností 

       ·         manévrování s vozidlem v omezeném prostoru 

       ·         couvání, zajíždění k rampě podélně a příčně 

       ·         jízda s plně naloženým vozidlem
Autobaro s.r.o. | Mariánská 475 | 40747 Varnsdorf
Tel: +420 412 371 848
Mobil: +420 775 650 612