Kurz pravidelné školení 35 hodin  

Autobaro s.r.o.
Mariánská 475
40747 Varnsdorf


Tel:+420 412 371 848
Mobil:  +420 775 650 612

autobaro@autobaro.com

Web kompatibilní:
Google Chrome  Firefox Opera Safari


©2012 Web bez starostí


·        (dle § 48 odst. 4, 5 zákona č.247/2000 Sb., novelizován zákonem č.133/2011Sb., s účinností              k 1. srpnu 2011)

·         platí pro řidiče, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval                      pravidelné školení předepsaným způsobem

·         platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli profesní způsobilosti řidiče, avšak jsou            držitelé ŘO:

               získali řidičský průkaz skupiny C před 10. 9. 2009

               získali řidičský průkaz skupiny D před 10. 9. 2008

·         školení není ukončováno žádným přezkoušením

·         učební osnova pravidelného školení navazuje na učební osnovu vstupního školení a je                      doplněna o aktuální témata

 

                                                      Učební osnova

·         pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi

·         dopravní předpisy jiných států

·         teorie zásad bezpečné jízdy

·         defenzivní přístup k řízení motorových vozidel

·         technika současných motorových vozidel

·         vliv pneumatik na bezpečnost

·         technika současných motorových vozidel

·         převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání

·         základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží

·         mezinárodní doprava

·         ekonomika provozu  


Autobaro s.r.o. | Mariánská 475 | 40747 Varnsdorf
Tel: +420 412 371 848
Mobil: +420 775 650 612