Školicí středisko

Autobaro s.r.o.
Kmochova 1243
40747 Varnsdorf


Tel./fax:+420 412 371 848
Mobil:  +420 776 008 888
autobaro@autobaro.com

Web kompatibilní:
Google Chrome  Firefox Opera Safari

ZÁVAZNÁ ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA JEDNOTLIVCE + TERMÍNY ZDE 


 

HROMADNÁ ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA PRO ORGANIZACE + TERMÍNY ZDE 


TELEFONICKÉ PŘIHLÁŠENÍ

Volejte PO-PÁ: 09:00 - 15:30 na telefonní číslo 412 371 848Pro koho je školicí středisko?
 

Naše školící střediska jsou ve Varnsdorfu a v Děčíně. 
VARNSDORF DĚČÍN
Autobaro s.r.o.
Kmochova 1243
40747 Varnsdorf
Tel.+Fax: +420 412 371 848
Mobil: +420 776 008 888 
E-mail: autobaro@autobaro.com

Pracovní doba:
Po-Pá 8:00 - 15:30
So      9:00 - 13:00
Ne      zavřeno
Autobaro s.r.o.
areál autoškoly Vapo,Divišova 140/10
40502 Děčín IV-Podmokly
Tel.+Fax: +420 412 510 737
Mobil: +420 731 111 509
E-mail: autobaro@autobaro.com

Pracovní doba: 
Po-Pá 8:00 - 16:30
So      9:00 - 13:00
Ne     zavřeno

AUTOBARO s.r.o., Kmochova 1243, 407 47 Varnsdorf

AUTOBARO s.r.o., Divišova 140/10, Děčín IVDne 1.4.2008 vstoupil v platnost zákon 374/2008 Sb., kterým se upravují podmínky pro získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, určených pro nákladní nebo osobní přepravu. Tento zákon ukládá řidičům motorových vozidel, k jejichž řízení je potřeba řidičského oprávnění C1, C, D1 a D, povinnost být držiteli průkazu odborné způsobilosti. Tento zákon uvádí do praxe ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES. Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který
je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo na území České republiky podniká. 

Školicí středisko je určeno řidičům, kteří získali řidičské oprávnění maximálně do šesti měsíců před účinností zákona (tj. před 1. dubnem 2008 ), nebo získají řidičské oprávnění pro skupiny D1 a D do 10. září 2008, pro skupiny C1 a C do 10. září 2009 a nejsou držiteli průkazu profesní způsobilosti, vydá obec s rozšířenou působností na základě žádosti osvědčení o profesní způsobilosti řidičů podle dřívější právní úpravy ( zákon 247/2000Sb ).

Ostatní řidiči, kteří chtějí řídit vozidlo k jehož řízení je třeba být držitel řidičského oprávnění skupiny C1,C,D1 a D, se musí zúčastnit vstupního školení v rozsahu 140 hodin; respektive 280 hodin v rozšířeném rozsahu. Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidiče. Výcvik a výuku může podle zákona provádět pouze akreditovaná organizace, která je zárukou pro naplnění ustanovení zákona.

Dále je školicí středisko pro řidiče, kteří již jsou držiteli průkazu profesní způsobilosti, zákon ukládá povinnost účastnit se každý rok pravidelného školení, v rozsahu sedmi hodin. O absolvování pravidelného školení získá řidič potvrzení vydané akreditovanou organizací.


PROGRAM PRAVIDELNÉHO ŠKOLENÍ

 • úvod, seznámení z novými pravidly školení řidičů podle zák.247/2000Sb.
 • evidence účastníků
 1. Pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi, Zák.361/2000Sb.
  Bodový systém, sazebník pokut, odnětí řidičského oprávnění a jeho znovu získání
 2. Dopravní předpisy jiných států:
  Německo
  Povinnosti dopravce a řidiče v Německu, BAG, přestupky v silničním provozu,pokuty
  Rakousko
 3. Teorie zásad bezpečné jízdy, vnímání vozidla a provozu, reakční doba řidiče, rozdíly v ovládání prázdného a naloženého vozidla, životospráva, stres, únava, zdravotní způsobilost
 4. Defenzivní přístup k řízení motorových vozidel, nejčastější příčiny a následky dopravních nehod, rozbor nehodového děje, statistika dopravních nehod
 5. Technika současných motorových vozidel, turbomotory, konstrukce, výhody, startování, odstavení systémy pro snadné řazení, ABS, ASR, a jiné odlehčovací brzdové systémy a jejich použití
 6. Vliv pneumatik na bezpečnost, kontrola pneumatik součinitel tření, hloubka dezénu, šířka a výška pneu
  vliv huštění, stylu jízdy a hmotnosti na životnost a bezpečnost
  druhy pneumatik a údaje na pneumatice
  výměna kola, rezervní kola, sněhové řetězy
 7. Převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání, uložení a upevnění nákladu, přeprava potravin
 8. Základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží, hlavní druhy nebezpečí.
  Co dělat v případě nehody (první pomoc, bezpečnost silničního provozu, základní znalosti o používání ochranných prostředků)
  Označování bezpečnostními značkami a další způsoby signalizace nebezpečí
 9. Tuzemská a mezinárodní doprava, Nařízení 561, 3821, AETR
  Mechanický tachograf a jeho ovládání
  Digitální tachograf a jeho ovládání
  Doklady v silniční dopravě, dokladování odborné a zdravotní Způsobilosti
  Nezpůsobilost vozidla k provozu
 10. Ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v 3., 6.
  vliv stylu jízdy na spotřebu paliva
  životnost pneumatik
  vliv huštění pneumatik na spotřebu paliva
  kontrola evidence přítomných řidičů, podpis do TK, výdej potvrzení o školeníVSTUPNÍ ŠKOLENÍ

UČEBNÍ OSNOVA VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ

VÝUKA - 140 VYUČOVACÍCH HODIN:
 • Výuka teorie pokročilého racionálního řízení a zásady bezpečné a defenzivní jízdy 
 • Výuka uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě 
 • Výuka bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla 
 • Výuka poskytování služeb a logistiky 
 • Výuka hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu 
 • Výuka sociálně-právního prostředí v silniční dopravě 
 • Výuka zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích 
 • Výuka prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích 

VÝCVIK - 10 VYUČOVACÍCH HODIN:
 • Procvičování základních dovedností 
 • Manévrování s vozidlem v omezeném prostoru 
 • Couvání, zajíždění k rampě podélně a příčně 
 • Jízda s plně naloženým vozidlem
Autobaro s.r.o. | Mariánská 475 | 40747 Varnsdorf
Tel.+Fax: +420 412 371 848
Mobil: +420 775 65 0612 (kontaktní osoba Roman Roubíček)